Gedurende enige tijd bleven ze zwijgend naar de marktkraam en de mensen kijken. Het was de oude man die de stilte verbrak. "Waarom hoed jij schapen?""Omdat ik graag reis." De oude man wees naar de popcornventer die met zijn rode karretje op het plein stond. "Die popcornventer wilde als kind ook altijd reizen. Maar hij koos ervoor een popcorn karretje te kopen en jarenlang geld te sparen. Wanneer hij oud is gaat hij een maand lang naar Afrika. Hij heeft nooit begrepen dat je altijd de middelen hebt om te doen waar je van droomt." Hij had herder moeten worden, dacht de jongen hardop. "Daar heeft hij aan gedacht," zei de oude man. "Maar popcornventers zijn belangrijker dan herders. Popcornventers hebben een huis, terwijl herders in de buitenlucht slapen. De mensen zien hun dochter liever met een popcornventer trouwen dan met een herder." De jongen voelde een steek in zijn hart, omdat hij dacht aan de dochter van de winkelier. "Enfin, wat de mensen denken van popcornventers en van herders vinden ze uiteindelijk belangrijker dan hun eigen legende." De oude man bladerde door het boek en raakte afgeleid door het lezen van een bladzijde. De jongen wachtte even en onderbrak hem toen op dezelfde manier als de oude man hem eerder had onderbroken. "Waarom vertelt u mij dat allemaal?" "Omdat jij wel je legende probeert te leven. En op het punt staat om ervan af te zien." "En op zulke momenten verschijnt u altijd?" "Niet altijd in deze vorm, maar ik kom altijd , ja. Soms in de vorm van een goede uitweg of een geweldig idee, andere keren door er op een cruciaal moment voor te zorgen dat het allemaal wat makkelijker wordt, enzovoort, maar de meeste mensen hebben het niet in de gaten." ( De Alchemist)

Posted by Dora Vermanen at 2023-10-12 17:31:36 UTC